اس ام اس و سخنان بزرگان تاریخ که بصورت پند و اندرز و تجربه های آنان است بصورت فارسی در ادامه مطلب قابل مشاهده و استفاده می باشد.

اس ام اس و سخن بزرگان تاریخ بشریت بصورت فارسی ویژه آبان